Skip to content

MBA Derma Hair Cushion Cover Up 15g - Phấn Phủ Che Khuyết Điểm Cho Tóc

$25.00
SKU CAK0527241406

Product Info:

MBA Derma Hair Cushion Cover Up 15g - Phấn Phủ Che Khuyết Điểm Cho Tóc

Capacity: 15g

Main Ingredients: Houttuynia Cordata Extract, Perilla Frutescens Leaf Extract, Green Tea Extract...

Features:

 • It covers the empty top of the head, parting, and hairline with natural color coloring, and it also helps hair health because it contains a large amount of nutrients to the scalp and hair.
 • Strong against water and sweat, long-lasting cover.
 • To prevent oil from forming on the scalp and hair.

How To Use:

 • Covers the thin, empty parting and top of the head: Use a puff to apply the cushion as if tapping. Finish delicately with a pointed part.
 • A Hairline in which M-shapped and O-shapped stand out: Hold the line and finish naturally by applying it delicately with the pointy part of the puff.
 • Covers gray hairs: Apply to the white part of the sash and cover it naturally.

Brand: Daycell

Made In Korea

Warnings: 1. Stop use and ask a doctor if 1)Redness, swelling, itchiness, irritation or rash develops and lasts. 2) Any of the above symptoms arise when exposed to direct sunlight. 2. Do not use on wounds or damaged skin. 3. Handling and storage. 1) Keep out of reach of children. 2) Keep out of extreme heat, cold and direct sunlight.

Disclaimer: While Cali Shipping Health and Beauty strive to ensure the accuracy of its product images and information, some manufacturing changes to packaging and/or ingredients may be pending update on our site. Although items may occasionally ship with alternate packaging, freshness is always guaranteed. We recommend that you read the labels, warnings, and directions of all products before use and not rely solely on the information provided by Cali Shipping Health and Beauty.


Phấn Phủ Che Khuyết Điểm Cho Tóc và Da Đầu.

Dung Tích: 15g

Thành Phần Chính: Vitamin 10 complex, Collagen Complex, Jeju Water & Earth Marine Water, Omega 3 & 6...

Công Dụng:

 • Nó che đi phần đỉnh đầu trống rỗng, rẽ ngôi và chân tóc với màu sắc tự nhiên, đồng thời còn giúp ích cho sức khỏe của tóc vì chứa một lượng lớn dưỡng chất cho da đầu và tóc.
 • Giải pháp nhanh và tiện lợi cho người bị hói đầu và bạc tóc muốn có kết quả tức thì.
 • Chống nước và mồ hôi tốt, độ che phủ lâu dài.
 • Để ngăn dầu hình thành trên da đầu và tóc.

Cách Sử Dụng:

 • Che phần tóc mỏng, trống rỗng và đỉnh đầu: Dùng bông phấn để thoa đệm như thể đang gõ nhẹ. Hoàn thiện một cách tinh tế bằng một phần nhọn.
 • Đường chân tóc có hình chữ M và hình chữ O nổi bật: Giữ đường kẻ và hoàn thiện một cách tự nhiên bằng cách thoa nhẹ nhàng bằng phần nhọn của bông phấn.
 • Che phần tóc bạc: Thoa lên phần trắng của khăn choàng và che phủ một cách tự nhiên.

Công Ty: Daycell

Sản xuất tại Hàn Quốc.

Lưu ý: 1. Ngừng sử dụng và hỏi bác sĩ nếu 1) Đỏ, sưng, ngứa, kích ứng hoặc phát ban phát triển và kéo dài. 2) Bất kỳ triệu chứng nào nêu trên phát sinh khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời. 2. Không sử dụng trên vết thương hoặc vùng da bị tổn thương. 3. Xử lý và lưu trữ. 1) Để xa tầm tay trẻ em. 2) Tránh nhiệt độ quá cao, lạnh và ánh nắng trực tiếp.

Miễn trừ trách nhiệm: Mặc dù Cali Shipping Health and Beauty cố gắng đảm bảo tính chính xác của hình ảnh và thông tin sản phẩm, một số thay đổi về sản xuất đối với bao bì và/hoặc thành phần có thể đang chờ cập nhật trên trang web của chúng tôi. Mặc dù đôi khi các mặt hàng có thể được vận chuyển với bao bì thay thế nhưng độ tươi luôn được đảm bảo. Chúng tôi khuyên bạn nên đọc nhãn, cảnh báo, hướng dẫn sử dụng của tất cả sản phẩm trước khi sử dụng và không chỉ dựa vào thông tin do Cali Shipping Health and Beauty cung cấp.