Skip to content

Foellie Eau de Bijou Inner Perfume 5ml - Nước Hoa Vùng Kín Foellie

$18.00
SKU CAK02080006

Product Info:

Foellie Eau de Bijou Inner Perfume 5ml - Nước Hoa Vùng Kín Foellie

Foellie Eau de Bijou Inner Perfume 5ml

Product Info: Foellie Eau de Bijou Inner Perfume 5ml

Net Content: 5ml

How to use: 

- Drop 1 or 2 drops on the underwear you will feel confident and fresh all day.

Precautions: 

- Store in a cool, dry place with room temperature and away from direct sunlight.

Brand: Foellie

Made In Korea


Nước Hoa Vùng Kín Foellie

Thông Tin Sản phẩm: Nước Hoa Vùng Kín Foellie

Dung Tích: 5ml

Cách sử dụng: 

- Nhỏ 1 hoặc 2 giọt vào đồ lót. Bạn sẽ cảm thấy tự tin và thoáng mát cả ngày.

Lưu ý: 

- Bảo Quản ở nơi khô ráo, tránh nhiệt độ cao, độ ẩm cao và tránh ánh nắng mặt trời.

Made In Korea