Skip to content

Premium Red Ginseng Pomegranate & Collagen Jelly - Thạch Lựu Hồng Sâm 6 tuổi

Sold out
Original price $39.00
Current price $37.00
SKU CAK02041904

Product Info:

Premium Red Ginseng Pomegranate & Collagen Jelly - Thạch Lựu Hồng Sâm 6 tuổi

Premium Red Ginseng Pomegranate & Collagen Jelly

Product Info: Premium Red Ginseng Pomegranate & Collagen Jelly

Net WT: 600 gram (1,470kcal) (20g x 30ea)

Ingredients: Pomegranate concentrate 92% (Turkey, solid content 60%), collagen peptide 5% (Vietnamese skin collagen 100%), red ginseng concentrate 0.5% (domestic product, solid content 60%, red ginseng ingredient 70mg/g), carrageenan, locust bean gum, Gellan gum, tamarind gum, citric acid, agar, xanthan gum, Vitamin C.

Packaging material: Polypropylene (PP), outer box: paper.

How to use: 

- Taking 1 pack 2 - 3 times a day.

This Product is not a drug for the prevention or treatment of diseases. 

Precautions: 

- Please check the ingredients before taking them in case of an idiosyncratic or allergic constitution.

- Store in a cool, dry place with room temperature and away from direct sunlight.

Company: Chungbuk Ginseng Cooperative Association

Made In Korea

Expired: Jun-23-2024


Thạch Lựu Hồng Sâm 6 tuổi

Thông Tin Sản phẩm: Thạch Lựu Hồng Sâm 6 tuổi

Trọng Lượng: 600 gram (1,470kcal) (20g x 30ea)

Thành Phần: Pomegranate concentrate 92% (Turkey, solid content 60%), collagen peptide 5% (Vietnamese skin collagen 100%), red ginseng concentrate 0.5% (domestic product, solid content 60%, red ginseng ingredient 70mg/g), carrageenan, locust bean gum, Gellan gum, tamarind gum, citric acid, agar, xanthan gum, Vitamin C.

Chất liệu gói sản phẩm:Polypropylene (PP), hộp ngoài: giấy.

Cách sử dụng: 

- Có thể ăn 2 hoặc 3 lần mỗi ngày mỗi lần 1 tép.

Lưu Ý: Sản phẩm không phải là thuốc và không có tác dụng chữa bệnh 

Lưu ý: 

- Kiểm tra thành phần trước khi sử dụng cho trường hợp người có cơ địa dị ứng hoặc bị dị ứng.

- Bảo Quản ở nơi khô ráo, tránh nhiệt độ cao, độ ẩm cao và tránh ánh nắng mặt trời.

Công ty phân phối: Chungbuk Ginseng Cooperative Association

Made In Korea

Ngày hết hạn: Jun-23-2024